Ide tu o Avantgardnú kuchyňu kde sa na základe chemických a fyzikálnych reakcií mení štruktúra suroviny a tvar jedla . Mnohé jedlá vznikajú kombináciou surovín, ktorá nie je v klasickej kuchyni bežná. Molekulárna kuchyňa pripravuje pokrmy s čistou a nefalšovanou chuťou, aby sme mohli vnímať kulinársky zážitok všetkými piatimi zmyslami, a o to nám predsa ide , nie? Vytvárame akúsi ilúziu pre hosťa, kde nie je nič tak ako vyzerá a jedlo chutí inak ako by ste práve očakávali.