Odborné školenia, semináre a prezentácie v oblasti gastronómie bez praktickej časti. Možnosť výberu z ponúknutých tém, alebo prezentácia na základe požiadaviek klienta. Správne zostavený jedálny lístok je jedným zo základných predpokladov úspešnej reštaurácie. Využite odborné poradenstvo profesionála,  nechajte sa inšpirovať pri tvorbe jedálneho lístka a zaraďte do svojej ponuky jedlá pripravené podľa najnovších trendov.